อยากรู้จัก “MICE” – นักจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มือโปร 612 views

หลายคนเวลานึกถึงเรื่องการไปพักผ่อน เราก็จะนึกถึงเรื่องไปเที่ยว

มันก็เหมือนเป็นการไปชาร์ตแบตให้กับชีวิตและเพิ่มพลังใจ

ทำให้เรามีความสุข

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86

เมื่อคนส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น และแน่นอนธุรกิจนี้ก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวบุคคลหรือองค์กรได้อย่างมหาศาล รายได้ต่อปีก็ปาเข้าไปหลายร้อยหลายพันล้านแล้ว แบบนี้จะไม่ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวน่าสนใจได้อย่างไร

travel_mice

เราแบ่งธุรกิจท่องเที่ยวเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน กับ ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจไมซ์ (MICE)

MICE (ไมซ์) เป็นคำที่มาจากส่วนประกอบของคำว่า Meeting (การจัดงานประชุมระดับองค์กร), Incentive (การจัดงานท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล), Conventions (การจัดงานประชุมระดับนานาชาติ), และ Exhibitions (การจัดงานแสดงสินค้า) ทั้งหมดนี้จะถูกจัดการอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความเป็นมืออาชีพรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบริการ ด้านสถานที่ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ด้านพิธีการ รวมถึงด้านการรับส่งสินค้าที่จะจัดแสดงด้วย

ที่จริงแล้วเราไม่ค่อยรู้กันหรอกว่าคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจนี้ เริ่มต้นเป็นมายังไง แล้วมาทำอาชีพนี้ได้ยังไง แต่ในปัจจุบันก็มีหลายมหาลัยที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้กลายเป็น “คนพันธุ์ไมซ์” กันแล้ว

silhouette-of-confident-businesspeople_1098-1768

สิ่งที่ “คนพันธุ์ไมซ์” อย่างเราต้องเรียนรู้มีอะไรบ้าง

 • การเรียนรู้เรื่องพื้นฐานของงานบริการ เรื่องของบุคลิกภาพ จิตวิทยาการบริการ และจิตวิทยาของผู้บริโภคด้วย
 • ความเป็นมาและรายละเอียดของงานในธุรกิจของกลุ่ม MICE
 • เรียนรู้และจัดการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในธุรกิจนี้

นอกจากการเรียนรู้แล้ว เราก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใช้ทักษะต่างๆ ที่เรามี ให้สามารถจัดการ Event ได้อย่างมืออาชีพด้วย

businessman-pointing_1232-916

คุณสมบัติพื้นฐานของ “คนพันธุ์ไมซ์” ง่ายๆ แค่ 3 ข้อ

 1. มีความอดทน
 2. มีความคิดสร้างสรรค์
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและชอบทำกิจกรรม

บุคลิกและลักษณะของ “คนพันธุ์ไมซ์” ควรประกอบด้วย

 1. ต้องมีใจรักในงานบริการหรือที่เราเรียกกันว่า “Service Minded”
 2. นอกจากจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังต้องคล่องแคล่วและรวดเร็วด้วย
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างลงตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 4. มีความน่าเชื่อถือและมีมุมมองในระดับที่เป็นสากล
 5. มีความคิดสร้างสรรค์แต่ต้องทำงานในเชิงรุก
 6. เรื่องภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องใช้เพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 7. จัดการทุกเรื่องได้อย่างเป็นระบบและระเบียบได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันก็ตาม

businesspeople-celebrating-success_1098-1996

จากที่กล่าวมาทั้งหมด การเตรียมตัวจะเป็น “คนพันธ์ุไมซ์” ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียว แต่ก็การันตีได้ว่า ประเทศไทยธุรกิจ MICE เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงที่สุด ในจํานวนของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ และอุตสาหกรรม MICE ก็จัดอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสำหรับการท่องเที่ยวของไทยด้วย

“เงินทองจะไหลไปที่ไหน ถ้าไม่ใช่ที่คุณ”