Seacono Boutique Hotel รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Receptionist 2262 views

Seacono Boutique Hotel รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Receptionist

7794851_7_z

ตำแหน่ง

 •  ฝึกงาน Receptionist

จำนวน

 • 1 คน

รายละเอียดงาน

 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้าcheck in check out
 • ดูแลงานadmin
 • ช่วยงานด้านmarketing
 • ทำไม่เป็นเราสอนให้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีวินัยในการเข้าทำงานตรงเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • 179/85-87 ซอยแสนสบาย ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สวัสดิการ

 • มีเบี้ยเลี้ยง

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2559-2560 ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศงานฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานภาษาอังกฤษ สามารถมาประกาศฝึกงาน กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้