รับนักศึกษาฝึกงาน Part time และ Full time Graphic Designer 372 views

OJ International รับนักศึกษาฝึกงาน Part time และ Full time

  ตำแหน่ง

  • Graphic Designer

จำนวน

  • จำนวนมาก

รายละเอียดงาน

  • จัดหน้าหนังสือรายงานประจำปี นิตยสาร e-magazine และจัดเตรียมไฟล์สำหรับผลิตเป็นหนังสือหรือ CD

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สามารถใช้งานโปรแกรม In-Design, Photoshop, และ Illustrator เพื่อจัดวาง layout ได้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2560

ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน

  • 1 กุมภาพันธ์- เมษายน 2560

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • ตลาดประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

  • เบี้ยเลี้ยงและเงินโบนัสเมื่อจบ project

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้
บริษัทโอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท จำกัด (มหาชน) ในเรื่องงานบริการระบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น งานออกแบบหนังสือรายงานประจำปี และงานบริการอื่น ๆ
ติดต่อเรา http://www.ojconsultinggroup.com