รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Data Analyst Intern 505 views

Enconcept Education Co., Ltd รับ นักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง

  • ฝึกงาน Data Analyst Intern

จำนวน

  • 2 คน

รายละเอียดงาน

  • จัดทำ report และ จัดการกับฐานข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Excel

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • คณะวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์
  • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  • สามารถใช้ โปรแกรมกลุ่ม MS office ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สยาม ซอย 10

สวัสดิการ

  • 150 บาทต่อวัน

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถหาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้
ชาวเลอร์นบาลานซ์เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และถือเป็นพันธกิจหลักที่จะร่วมกับสังคมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ บริษัท ในเครือเลอร์นบาลานซ์ และบุคลากรทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาบูรณาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในทุกมิติด้วยวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับคุณภาพของสังคม ชาวเลอร์นบาลานซ์จะอุทิศตนในการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และคลังแห่งภูมิปัญญาให้แก่สังคมของเรา www.enconcept.com , www.xchangeenglish.comwww.xeersoft.comwww.globalart.co.thwww.qualish.comhttps://www.facebook.com/echoenglishthailand/
ติดต่อเรา http://www.enconcept.com/