AIS รับนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ประจำ ภาคอีสาน)

ตำแหน่ง

 • ฝึกงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน

 • จำนวนมาก

รายละเอียดงาน

 • ฝึกงานทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติ ไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ตามสาขาต่อไปนี้ – กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า (สื่อสาร), อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบริษัท

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครฝึกงาน

 • เปิดรับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2560

ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน

 • มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงาน AIS ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ตอนบน : จ.ขอนแก่น , จ.อุดรธานี , จ.สกลนคร)
(ตอนล่าง : จ.นครราชสีมา , จ.อุบลราชธานี , จ.ร้อยเอ็ด , จ.สกลนคร)

สวัสดิการ

 • บริษัทมีสวัสดิการช่วยเหลือการเดินทาง วันละ 200 บาท

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถหาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้
AIS เครือข่ายมือถือคุณภาพที่ครอบคลุม ทุกพื้นที่พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพการสื่อสารที่ดีที่สุดของ คนไทย เอไอเอสมุ่งมั่น ให้ทุกการสื่อสาร ไร้รอยต่อ (Seamless) ด้วยการเชื่อมโยง เทคโนโลยี 3G และ Super WiFi เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งวันนี้และอนาคต
ติดต่อเรา http://www.ais.co.th/