รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Graphic Designer 694 views

BP Luxury Travel รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง

 • Graphic Designer

จำนวน

 • 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ Ad โฆษณา เกี่ยวกับ Graphic Designer

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีใจบริการ การมีใจบริการถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากสินค้าหลักของเราคือการบริการ ดังนั้นการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านั้น เป็นสิ่งพนักงานต้องบริหารอยู่เสมอ
 • บุคคลที่มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีการพูดจาที่ให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา และเต็มใจที่จะให้บริการ ย่อมสามารถบริหารกระบวนการและปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเฉพาะการบริการลูกค้าเท่านั้น การบริการเพื่อร่วมงานหรือหน่วยงานภายในก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • คิดบวกอยู่เสมอ ผู้ที่คิดบวกอยู่เสมอจะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ และกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ เพราะทุกอย่างในโลกขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน คนที่มองโลกในแง่ดีจะสามารถเปลี่ยนปัญหา ความเสี่ยงและความท้าทายในชีวิตมาสู่ประสบการณ์ชีวิตที่มีมูลค่าเพิ่มในระยะ ยาว การทำงานเป็นทีมและ
 • ทักษะทางด้านบุคคล คนที่ชอบทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับคนอื่น มีการเกื้อกูนซึ่งกันจะทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และคนที่มีรูปแบบของความเป็นผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เพื่อยกระดับมาตรฐานของพวกเขาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เป็นคนที่ชำนาญในการจูงใจและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจผู้อื่นและเป็นผู้มีบทบาทในทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของทีมงานแทนที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ความซื่อสัตย์สุจริต คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมในตนเอง
 • ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เตรียมพร้อมที่จะสู้เเพื่อความคิดและคุณค่าที่ยึดมั่น คนที่กล้าที่จะทำการตัดสินใจในสิ่งซึ่งท้าทายบรรทัดฐานที่มีอยู่เดิมเพื่อความถูกต้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 ซอย 28/1 เลขที่ 128 ถนน ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง และ อาจได้เยอะขึ้นจากงานที่ทำ

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2560 ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานภาษาอังกฤษ สามารถมาประกาศฝึกงาน กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้
BP Luxury travel เราเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมากไปด้วยความสามารถพร้อมทั้งมีจิตใจด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ บริการของเรา รับจองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรมที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเดินทางอิสระ จนถึงการให้บริการทัวร์กรุ๊ป  
ติดต่อเรา http://www.bpluxurytravel.com