รับนักศึกษาฝึกงาน และ Full time การจัดการและการตลาด 759 views

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน รับนักศึกษาฝึกงาน และ Full time

ตำแหน่ง

 • การจัดการและการตลาด

จำนวน

 • 1-4 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ทำงานสำนักงานทั่วไป และช่วยพัฒนาแผนการการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิ
 • วางแผนการทำงานด้านการระดมทุน จากกิจกรรมต่าง ๆ  และแผนระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • งานกิจกรรมระดมทุนอื่น ๆ เพื่อการสาธารณประโยชน์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการระดมทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาหรือผู้ที่จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาการพัฒนาชุมชน การตลาด หรือ วิทยาการจัดการ

วันเวลาที่ปฏิบัติงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (7 ชั่วโมง / วัน)
 • ** อาจจะมีการปฏิบัติงานวันเสาร์ เพิ่มเติมถ้ามีงานเกี่ยวเนื่องกัน และจำเป็นต้องส่งเร่งด่วน**

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน

 • ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการออกฝึกงานของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ประสานงานล่วงหน้ากับงานสำนักงาน ฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน161 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 แยก 19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงขรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สวัสดิการ

 • ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานที่พื้นที่ทำงานของมูลนิธิ ฯ ที่เป็นทีตั้งอื่น ๆ  หรือเป็นการไปติดต่อประสานงานในภารกิจของมูลนิธิ ฯ สามารถเบิกค่าเดินทางในการไปปฏิบัตืิงานได้ตามที่จ่ายจริง และกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีสวัสดิการอาหาร และที่พักสำหรับผู้ไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและจำเป็น

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถหาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานทางด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล โดยเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังในการให้ชุมชนสามารถจัดการศึกษาให้ลูกหลานของตนเองในรูปแบบของการศึกษาทางเลือก โดยเน้นใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และเชื่อมโยง โดยใช้รากเหง้า วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ติดต่อเรา http://www.cyfthai.org