รับนักศึกษาฝึกงาน (Purchasing Department) 153 views

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน


  ตำแหน่ง

 • นักศึกษาฝึกงาน (Purchasing Department)

จำนวน

 • 3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของส่วนงาน

 • Purchasing Process
 • Negotiation Skills

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว *
 • Transcript รายการผลการเรียน(ล่าสุด) *
 • สำเนาบัตรนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสืออนุเคราะห์ฝึกงาน ออกโดยมหาวิทยาลัย

กรณีเอกสารไม่ครบ ให้ส่งเอกสาร * มาประกอบการพิจารณาก่อน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • 4 มกราคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560

สัมภาษณ์และประกาศผล

 • ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน

 • 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ (บิ๊กซี สาขาราชดำริห์)

สวัสดิการ

 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 195 บาทต่อวัน

สอบถามเพิ่มเติม : พี่นัท 084-9925542 (Tel./Line)
E-mail : sutadthep@bigc.co.th

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย ฝึกงาน Graphic บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปแบบร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ชื่อของ "บิ๊กซี" สะท้อนถึงปัจจัยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบิ๊กซี รวมทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบิ๊กซีอีกด้วย

"บิ๊ก" (Big) หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับลูกค้า และยังครอบคลุมไปถึงความหลากหลายของสินค้าที่บิ๊กซีคัดสรรมาจำหน่าย โดยบิ๊กซีมีสินค้ามากกว่า 100,000 รายการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

"ซี" (C) หมายถึง ลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนบิ๊กซีด้วยดีเสมอมา

ด้วยบุคลากรมากกว่า 20,000 คน บิ๊กซีพร้อมมอบประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าที่สนุกสนานในราคาที่ถูกท่ามกลางบรรยากาศการซื้อสินค้าที่สะดวกสบาย ส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “บิ๊กซีห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” นอกจากนี้ บิ๊กซียังมีบริการที่หลากหลายและแตกต่างเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One-Stop-Shopping) อีกด้วย 

ติดต่อเรา http://www.bigc.co.th