รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Marketing (ด่วน) 1796 views

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ด่วน)

tipco

ตำแหน่ง

 • Marketing

จำนวน

 • จำนวนมาก

รายละเอียดงาน

น้องๆนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมฝึกงานกับ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จำกัด (มหาชน)  จะได้เรียนรู้งาน Marketing อย่างเข้มข้น  จากผู้บริหารของทีม Marketing  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางกลยุทธิ์  ธุรกิจน้ำผลไม้ของทิปโก้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของน้าผลไม้พร้อมดื่ม แบบ Premium  Pasteurizesd   เป็นอันดับ  1   โดยมีสัดส่วนของ Market Share  45 %  ของตลาดน้ำผลไม้ทั้งหมด  (อ้างอิงข้อมูลจากNielsen , Dec 2015)  โดยสิ่งที่น้องๆนักศึกษาฝึกงานจะได้เรียนรู้จาก Tipco มีดังนี้

 • T-I-P-C-O Core Value
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานตรงในสายงาน Marketing ทั้ง  Marketing Comunication และ Marketing Product  พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการคิด Campaign ทางการตลาด  ร่วมทั้งร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย  เช่น Event  Roadshow หรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ขึ้นไปในมหาวิทยาลัย หรือปีที่ 1 หรือ 2 สำหรับปริญญาโท สาขา Marketing หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานด้าน Marketing
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี   สื่อสารดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • หากสนใจสามารถส่ง Resume และ Portfolio ผลงานเข้ามาตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2560
 • สัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 มกราคม 2560

ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน

 • เปิดฝึกงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มิถุนายน 2560

สถานที่ปฏิบัติงาน

 •  Tipco Tower  พระราม 6

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถหาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ เป็นที่รู้จักในนาม บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น500ล้านบาทโรงงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯคือกลุ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดคั้น น้ำสับปะรดเข้มข้น เพื่อการส่งออก บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2532ภายใต้สัญลักษณ์“TIPCO”ปัจจุบันบริษัททิปโก้ฟูดส์นับเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปเพื่อการส่งออกในประเทศไทยนอกจากนั้นบริษัทฯยังได้มีการขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด และธุรกิจค้าปลีกน้ำผลไม้ปั่นสด ภายใต้บริษัททิปโก้รีเทลจำกัด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรโดยได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัดซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืชและโรงงานสารสกัดพืช ตลอดจนพัฒนาสับปะรดสายพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทิปโก้โดยเฉพาะ

ติดต่อเรา http://www.tipco.net