เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน Human Resource 208 views

กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (เครือเจริญโภคภัณฑ์) รับนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง

  • ฝึกงาน  Human Resource

จำนวน

  • 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของส่วนงาน

  • รับผิดชอบงานที่ได้รับตามมอบหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ HR

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เรียนทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้มีผลการเรียนที่ดี มีระเบียบวินัย ไม่มีประวัติขัดต่อระเบียบวินัยของสถายันการศึกษา
  • ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือล้น มีความรับผิดชอบ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

  • วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน

  • 5 มิถุนายน 2560

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. (โทรสอบถามเพิ่มเติม : 083-490-0897, 02-625-7167)

สวัสดิการ

  • มีประกันอุบัติเหตุ

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย ฝึกงาน Graphic บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) Feed Ingredients Trading Business Group (a member of Charoen Pokphand Group of Companies) We do the business of agribusiness trading firm. We provide quality products to both domestic and international to serve the world increasing demand. Our headquarter is in Bangkok, Thailand. Our operation branches are in Turkey, Russia, China, Vietnam, India, Laos, Cambodia, Bangladesh and etc.