บริษัท พรอมท์ ดู จำกัด (Prompt Do Company Limited) 145 views

บริษัท พรอมท์ ดู จำกัด (Prompt Do Company Limited)

บริษัท พรอมท์ ดู จำกัด (Prompt Do Company Limited)รับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Creative/Producer บ.พรอมท์ ดู จำกัด ( Creative & Production) ผลิตสื่อ รายการ โฆษณา ภาพยนต์ ภาพเคลื่อนไหว และบริการความสะดวกในการถ่ายทำลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อเรา http://www.prompt-do.com