บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 2150 views

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

30 ปีบนเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นในการออกแบบและสร้างบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและการสร้างสรรค์สังคมชุมชน ระหว่างการเดินทางที่ยังคงดำเนินต่อไป
ติดต่อเรา http://www.sansiri.com/thai/