บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 358 views

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ เป็นที่รู้จักในนาม บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น500ล้านบาทโรงงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯคือกลุ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดคั้น น้ำสับปะรดเข้มข้น เพื่อการส่งออก บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2532ภายใต้สัญลักษณ์“TIPCO”ปัจจุบันบริษัททิปโก้ฟูดส์นับเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปเพื่อการส่งออกในประเทศไทยนอกจากนั้นบริษัทฯยังได้มีการขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด และธุรกิจค้าปลีกน้ำผลไม้ปั่นสด ภายใต้บริษัททิปโก้รีเทลจำกัด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรโดยได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัดซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืชและโรงงานสารสกัดพืช ตลอดจนพัฒนาสับปะรดสายพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทิปโก้โดยเฉพาะ

ติดต่อเรา http://www.tipco.net