บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร เซอร์วิส 143 views

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร เซอร์วิส

AIS เครือข่ายมือถือคุณภาพที่ครอบคลุม ทุกพื้นที่พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพการสื่อสารที่ดีที่สุดของ คนไทย เอไอเอสมุ่งมั่น ให้ทุกการสื่อสาร ไร้รอยต่อ (Seamless) ด้วยการเชื่อมโยง เทคโนโลยี 3G และ Super WiFi เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งวันนี้และอนาคต
ติดต่อเรา http://www.ais.co.th/