บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 279 views

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

กลุ่มบริษัทสามารถคือบริษัทของคนไทยที่เติบโตมากว่า 59 ปี มีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้นกว่า 30 บริษัท มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน โดยมี 4 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อเรา http://www.samartcorp.com/11/index_th.php