ให้ทุน!วิศวะจุฬาฯ-Warwick เปิดรับปริญญาโทภาคอินเตอร์ 174 views

ให้ทุน!วิศวะจุฬาฯ-Warwickเปิดรับปริญญาโทภาคอินเตอร์ 

ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (RCMSE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ University of Warwick จากประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคอินเตอร์ หลักสูตรMaster of Engineering in Engineering Management สาขาการจัดการด้านวิศวกรรม

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม2559

พร้อมให้ทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท

โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้และเข้าใจในการจัดการทางวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อปั้นวิศวกรไทยสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกเวลาเรียนได้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อควบคู่ไปกับการทำงาน

โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ (Dual Degree) จากจุฬาฯ และ University of Warwick

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cuse.eng.chula.ac.th