โปรดเรียกฉันว่า “นักพยากรณ์ทางการเงิน” 647 views

ACCOUNTANT

“นักพยากรณ์ทางการเงิน”

21f1ade

อันที่จริง หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่า “งานบัญชี (Accounting)” ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารแทบจะ 100% ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินทั้งรายรับและรายจ่าย แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าเราคือ “นักพยากรณ์ทางการเงิน” ด้วยนะ

แล้ว “นักพยากรณ์ทางการเงิน” คือใครล่ะ?

e8d54ee50cc9d5473dc15fd77d8d1f59

เราคือคนที่ทำหน้าที่ พยากรณ์ยอดขาย พยากรณ์งบการเงิน พยากรณ์งบกำไรขาดทุน และพยากรณ์งบดุล โดยเราจะเป็นผู้ดูแล จัดการ และวางแผนกลยุทธ์ เอาไว้ที่ 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 : Long-Term

มองไกลไปให้ถึง 10 ปี เพื่อกำหนดทิศทางของการใช้เงินภายในบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกคู่กันไป

แบบที่ 2 : Intermediate-Term

วางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ในระหว่างที่เราเดินตามทิศทางของ Long-Term ที่เราได้วางไว้

แบบที่ 3 : Short-Term

ทำเพียงแค่งบการเงินในแต่ละปี ตามทิศทางของ Long-Term เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

free-accounting-consultation

เสน่ห์ของ “นักพยากรณ์ทางการเงิน”

  • เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะเรื่องของ สถิติ
  • เป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก
  • เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีด้านบัญชีที่เป็นแบบเฉพาะทาง
  • เป็นคนที่รู้เรื่องของกฎหมายภาษีอากร
  • ถ้าในอเมริกาเงินเดือนเริ่มต้นของคนที่เรียนจบบัญชี คิดเป็นเงินไทยเบาๆ แค่ประมาณ 1.4 ล้านบาทเท่านั้นเอง สำหรับในไทยก็มีตั้งแต่หลักหลายหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะ

แล้ว “นักพยากรณ์ทางการเงิน” อย่างเรา

จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างล่ะ?

money-matters

คุณสมบัติที่ดีและควรมีของ “นักพยากรณ์ทางการเงิน”

  • มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

เพราะเราคือผู้รู้ทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินของธุรกิจ จึงต้องมีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของธุรกิจให้กับคู่แข่งหรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้อย่างเด็ดขาด

  • มีความรู้ความสามารถและมีความละเอียดรอบคอบ

เราต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งที่มีการส่งมอบเอกสารทางบัญชี และใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขที่แม่นยำและถูกต้องด้วย

  • มีความรับผิดชอบสูง

อย่างที่รู้กันว่า เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเงิน การที่เรามีความขยัน มุ่งมั่น และอดทน นั่นคือเราต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมาก เพราะเราจำเป็นต้องทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา

  • มีแนวคิดและกล้าแสดงความคิดเห็น

การนำเสนอวิธีการใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการทุจริตหรือความเสียหายก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องรีบแจ้งผู้ที่มีอำนาจหรือผู้บริหารระดับสูงในทันที

  • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

การเรียนรู้ไม่ว่าจะสายอาชีพไหน จะไม่มีวันสิ้นสุดและหยุดอยู่กับที่แน่นอน ซึ่งการหาความรู้แหล่งข่าวหรือการหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน จะเป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองอีกด้วย

shutterstock_89646121

ตั้งใจอีกสักนิด ขยันเรียนอีกสักหน่อย

หาสถานที่ฝึกงาน “เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน” ดีๆ ได้ที่นี่

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้เป็น “สุดยอดนักพยากรณ์ทางการเงิน” อย่างมืออาชีพแล้ว