สมัครได้ถึง 30 กันยายนนี้ ทุน IMD MBA Future Leaders Scholarships จาก IMD Switzerland ประจำปีการศึกษา 2017 443 views

ด่วน! สมัครได้ถึง 30 กันยายนนี้ ทุน IMD MBA Future Leaders Scholarships จาก IMD Switzerland ประจำปีการศึกษา 2017

The IMD MBA Future Leaders Scholarships are open to candidates who demonstrate leadership understanding and who is pursuing an MBA Degree at IMD.

Host Institution(s):

IMD Switzerland

Level/Field of study:

Masters in Business Administration (MBA)

Number of Scholarships:

3 scholarships are awarded each year

Target group:

Students from all over the world

Scholarship value:

CHF 30,000

Eligibility:

Accepted candidates who demonstrate exceptionally strong leadership potential.

Application instructions:

Before you can apply for the scholarship, you must have been accepted into an IMD MBA Program. You must also submit a 750-word essay on the following topic: “It has been said that success in business requires flexibility to be responsive, but also commitment to a recognized set of values. Discuss using your personal and professional experience.”

You must submit a completed MBA Financial Aid Application Form (when requested) and submit your essay using the IMD MBA Scholarship Template before 30 September 2016.

It is important to visit the official website (link found below) to access the application form and scholarship template and for detailed information on how to apply for this scholarship.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Official Scholarship Website:  http://www.imd.org/mba-admission-fees/#tab=3

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2559-2560 ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ ฝึกงานภาษาอังกฤษ สามารถมาประกาศฝึกงาน กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย