สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับนักศึกษา ปี 2560 534 views

วิศวะหุ่นยนต์ ตรี โท เอก FIBO KMUTT #เรียนดีมีทุน

กำหนดการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการ Active Recruitment : https://goo.gl/f363qJ
โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี : https://goo.gl/P7cBy3

สามารถเข้าชมข้อมูลของสถาบันฯ ได้ที่
https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos
เว็บไซต์
http://www.fibo.kmutt.ac.th/fiboweb2015/fibostudy/

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา
โทร. 02-470-9716
E-mail : study@fibo.kmutt.ac.th