ม.รังสิต รับสมัครสอบชิงทุน 2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและโท 178 views

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

ประจำปีการศึกษา 2560
– ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จำนวน 1 ทุน
– ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าสอบ
– กำลังศึกษาชั้น ม.6
– มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท / มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
สำหรับทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์

วันสอบชิงทุน
– วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2559
– สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายวิชาสอบ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์)
– สอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจสมัครผ่านลิงค์  http://goo.gl/forms/qiIx4j8AElZW5c2m2 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวนิดา 02 997 2200 ต่อ 1002 หรือ 1008 อีเมล wanida.c@rsu.ac.th