มากันเร็วๆ ปิดรับสมัคร 30 เมษานี้ ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท –ปริญญาเอก ของ Anhui agricultural university ประจำปีการศึกษา 2016 
 441 views

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท –ปริญญาเอก ของ Anhui agricultural university ประจำปีการศึกษา 2016

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่เป็นบุคคลสัญญาติจีน และ มีร่างกายแข็งแรง

2.ผู้ที่ประสงค์จะเรียนในระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

3.ผู้ที่ประสงค์จะเรียนในระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

ระยะเวลาในการเรียน

1.ปริญญาโท 2-3ปี

2.ปริญญาเอก 3-4 ปี

รายละเอียดทุน

1.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก

2.ระดับปริญญาโทได้ค่าครองชีพเดือนละ 3000 หยวน ปริญญาเอกได้ค่าครองชีพเดือนละ 3500 หยวน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (2 ชุด) เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน

1.กรอกใบสมัครออนไลน์http://laihua.csc.edu.cnและปรินท์ agency number 10364

2.กรอกแบบฟอร์มการขอทุน CSC http://www.campuschina.org/dl.aspx
3.สำเนาปริญญาบัตรในระดับชั้นสูงสุดที่จบมา

4.ใบผลการเรียน

5.Study plan หรือ research plan ไม่ต่ำกว่า 800 คำ

6.Recommendation letter 2ฉบับ จาก ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถใช้ได้)

7.ใบตรวจสุขภาพ http://www.campuschina.org/dl.aspx
8.หน้าพาสปอร์ต

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 400หยวน

หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2016

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

Please send application materials and payment document to the following address:

Room 223, Qinzheng Building,School of International Education Anhui Agricultural University 130 Changjiangxi Rd, HefeiAnhui 230036

P. R. China Contact Person: Zhao Lingling, He Wenli

Phone: 0086-551-65787009

Fax: 0086-551-65786013

Email: ioff@ahau.edu.cn

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ahau.edu.cn/english/admissions/52035.htm

ความคิดเห็น

  1. ประมาภรณ์ คกะเนปะ

    น่าเรียน

    ตอบกลับ