ทุน Endeavour จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559 611 views

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2559 (เพื่อไปศึกษาในปี 2559) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้ โดยเป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

– ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)

– ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

– ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)

– ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนในปี 2550มีคนไทยได้รับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ประมาณ 150 คน นอกจากนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนเสริมโครงการแผนโคลัมโบครั้งใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลียที่ช่วยกระชับสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour ผู้สมัครโปรดส่งคำถามมายัง aei.bkk@dfat.gov.au

ที่มา: วิชาการ.com